Cykelsnack

Cykelsnack

Om bloggen

I denna blogg skriver jag om cykling, cyklar och cykelteknik

Ängsvägen

AnnatPosted by Bengt Sandborgh Wed, June 25, 2014 14:28:14

En historia om en liten gatustump i Danderyd

Det finns en liten gata i Danderyds kommun som heter Ängsvägen. Den är en av de få gator som används av alla som cyklar från Norrort in till Stockholm. Man måste använda den för att komma på cykelbanan över Stocksundsbron.

Man kan konstatera att det måste bo någon väldigt högljudd och/eller inflytelserik medborgare på denna gata med tanke på alla konstiga försök till trafikregleringar som förekommit de senaste 13 månaderna.

Det finns sedan tidigare (2002?) ett förbud för motorfordonstrafik för alla andra än fastighetsägare.

I maj 2013 gjordes gatan om till ett gångfartsområde. Man satte upp skyltarna ca 3 veckor innan beslutet var juridisk giltigt, dvs anslaget i LTF (lokala trafikförskrifterna). Första märkligheten.

Man passade även på att försöka återinföra vänstertrafik för norrgående cykeltrafik.

När jag kontaktade kommunen för att höra hur man tänkt fick jag 3 olika förklaringar:

1 ”Det var visst felskyltat där ett tag men det ska vara ordnat nu”

2. ”Nej det är inte felskyltat, det ska bara ses som en rekommendation”

Min undran över hur klokt det är rekommendera trafikanter att bryta mot trafikförordningen (kap 3, 7 §) gav förklaring:

3. ”Det är ingen rekommendation eftersom tilläggstavlan har samma färg som huvudtavlan så den gäller över trafikförordningen”. Min fråga varför denna bestämmelse inte fanns anslagen i LTF är nu ett år senare fortfarande obesvarad. Min uppmaning att ta bort eller täcka över vänstertrafikskylten tills den hade juridisk grund lämnades också utan åtgärd.

Hösten 2013 byggs det en trottoar på östra sidan av gatan och vänstertrafikskylten tas bort. Ett fall framåt! Tyvärr försvann "Gångfartsområde"skylten och "Gångfartsområde upphör"skylten i norra ändan av gatan i samma veva… (De kom upp igen för någon vecka sedan)

Så har vi då kommit till juni 2014 då det plötsligt dyker upp 3 st farthinder med jämna mellanrum längs gatan. Inga varningsskyltar för dessa sätts upp. Eftersom cyklister är som vatten och alltid väljer den lättaste vägen betydde det att många valde att cykla på trottoaren istället för att passera hindren vilket resulterade i att det senare även kom upp farthinder på trottoaren.

Lite ”Twitterier” har resulterat i att farthindren nu är kortade så att södergående cykeltrafik kan passera utan hinder.

Enligt kommunen är det ok nu som det ser ut. Det har varit "incidenter" mellan cyklister och utbackande fastighetsägare.

Tillägg: Vid hemcyklingen idag kan jag konstatera att de flesta cyklister på väg norrut kör på vänstra sidan för att slippa hindren. Så kommunen har till slut lyckats återinföra vänstertrafik utan att kunna skyllas för något. Smart, riktigt smart men inte speciellt snyggt.

Är tanken bakom ”Gångfartsområde” att det ska användas om hastighetsdämpande åtgärd på gator med genomfartstrafik? Jag tror inte det. Jag tror det är tänkt för områden som man egentligen vill göra till gågata men inte kan på grund av att ägarna måste ha tillträde till sina fastigheter.

Nedanstående skylt finns vid norra infarten till gatan (mot Ringen):

Är det verkligen något man måste skriva på en skylt 2014? Det börjar bli ganska många år sedan högertrafikomläggningen. Och borde det inte stå "Gående på trottoaren"?